Vinyasa Yoga

"Yoga dünyada var çünkü her şey birbiriyle bağlantılıdır." - TKV Desikachar

Vinyasa, Sanskritçe Vi, özel bir şekilde; Nyasa, yerleştirmek köklerinden meydana gelir. Böylelikle Vinyasa Yoga; beden içinde tüm parçaların hassasiyetle sıralandığı, uzama, genişleme ile doğru ve dengeli olarak yerleşmeye başladığı bir pratiktir. 

Bir akış ve ritm içinde, bedeni ve zihni hassasiyete, netliğe, duyarlılığa davet ederek anı yakalamak, anda kalmak yolunda, her hareketin nefes ile birleştiği ve süprizlerle aktığı bir uygulamadır.

Serileme; anı yakalamak adına meditasyon ve sonrasında bedeni ısıtarak ve hazırlayarak, tüm beden parçalarının, organ, eklem, kemiklerin, anlam bulmaya, nefes almaya, dengelenmeye, aralarında hafiflik, genişlik ve uzama hissiyle güçlenmeye başladığı bu beden yolculuğu, asanaların nefesle birleşmesiyle akar.

• Bütünlüğün farkındalığı içinde bu uygulamalarda yargısız, dengeli bir farkındalık gelişmeye başlıyor.

• K. Pattabhi Jois’in geliştirdiği Power Yoga, Ashtanga Yoga’nın Batı’daki yorumudur. Fiziksel esnekliğin artmasını ve öz disiplini amaçlayan bir uygulamadır. Nefesle koordinasyonlu uygulanan pozlar, akış içinde yumuşak bir uygulama gibi görünse de hissedilen ve etki eden zaman zaman ağır ve bedeni hassasiyet içinde zorlayıcı bir çalışmadır. Diğer yoga çeşitlerinden önemli farkı, duruşların beklemeden arka arkaya bir akış içerisinde gerçekleştirilmesidir. Bedenin akışa hazırlanması için uygulamanın ilk adımı olarak kaslar için ısınma hareketleri yapılır.

Selin Koldaş - Vinyasa Yoga

X